Phòng chống dịch COVID-19 với phương châm "5K + vắc-xin + công nghệ"

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tiếp tục thực hiện chiến lược vắc-xin và bằng mọi phương pháp tiếp cận được nguồn vắc-xin lớn để tiêm ngừa rộng rãi trong cộng đồng, với phương châm kết hợp giữa "5K + vắc-xin + công nghệ"

Nguồn: Trung tâm Tin tức