Quản lý hành vi xả thải ra sông

Phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an ninh nguồn nước thô

Thời gian qua, thông tin về nguồn nước thô hai hệ thống sông Sài Gòn và Đồng Nai có dấu hiệu bị ô nhiễm ảnh hưởng phần nào đến tâm lý người dân thành phố.

Trung tâm Tin tức