Phim tài liệu "Chuyện từ tấm ảnh"

"Chuyện từ tấm ảnh" là phim tài liệu được TFS sản xuất năm 2020, do Lư Trọng Tín lên ý tưởng kịch bản và đạo diễn, bộ phim vừa nhận được Bằng khen tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc năm 2020.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
Tháng 8/2021 - HTV7
9g-10g - Ba, Năm, Bảy - HTV Key
21g - Thứ Hai - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7