Phiên điều trần của Hạ viện Mỹ về việc luận tội Tổng thống Trump

Liên quan đến việc luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump, tối qua, Hạ viện Mỹ đã tổ chức một phiên điều trần công khai ở Thủ đô Washington.

Trung tâm Tin tức