Phát triển vùng trồng bắp Cẩm Nam theo hướng du lịch nông nghiệp

Cùng với làng rau Trà Quế, rừng dừa nước Cẩm Thanh,… hiện nay, thành phố Hội An, Quảng Nam đang tiếp tục xây dựng vùng trồng bắp Cẩm Nam theo hướng du lịch nông nghiệp bền vững.

Trung tâm Tin tức