Diễn đàn kinh tế TP.HCM 2019

Phát triển TP.HCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Diễn đàn kinh tế TP.HCM 2019 - chủ đề "Phát triển TP.HCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế" - vừa diễn ra với hơn 800 đại biểu trong và ngoài nước tham gia. Sự kiện đã đề ra một số giải pháp thực tiễn nhằm giúp TP sớm thực hiện mục tiêu này.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm