Phát triển nhân lực ngành Tài chính - Ngân hàng trong kỷ nguyên 4.0

Tại TP.HCM, nhu cầu nhân lực nhóm ngành tài chính - ngân hàng đến năm 2025 chiếm tỷ trọng 5% tổng số chỗ làm việc cần tuyển hàng năm, trong đó trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm đến 80,4% nhu cầu tuyển dụng.

Trung tâm Tin tức