Phát triển đô thị thông minh, TP.HCM thúc đẩy hệ sinh thái Fintech

TP.HCM đã và đang xây dựng đề án đưa thành phố thành trung tâm tài chính quốc tế. Đó là lý do Hội nghị "Định hình tương lai Fintech Việt Nam" đã thu hút đông đảo doanh nghiệp và người khởi nghiệp tham gia.

Trung tâm Tin tức