Phát triển dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam 2019

Hội nghị "Phát triển dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam 2019" với chủ đề "Việt Nam đổi mới sáng tạo" đã khai mạc sáng nay tại TP.HCM.

Trung tâm Tin tức