Phát triển bền vững sân bay cửa ngõ quốc gia

Với tốc độ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, cùng dân số ước tính tăng lên 100 triệu dân mỗi năm, Việt Nam có nhiều cơ hội lẫn thách thức trong việc đầu tư, phát triển sân bay.

Trung tâm Tin tức