Phát minh những "rô bốt sống" tí hon từ tế bào gốc

Các robot, có chiều dài chưa đến 1mm, được thiết kế bởi "thuật toán tiến hóa" chạy trên siêu máy tính, cấu hình 3D được tạo ngẫu nhiên từ 500 - 1.000 tế bào da và tim.

Trung tâm tin tức