Phát minh lọc nước của máy giặt lấy ý tưởng từ... san hô

San hô - một kiểu lai giống giữa động vật và thực vật - có tầm quan trọng to lớn với đại dương và con người, đặc biệt là khả năng lọc nước, giữ lại o-xy giúp cân bằng hệ sinh thái biển. Khả năng này cũng tạo nên nguồn cảm hứng cho các nhà khoa học.

HTV (Theo Nature knows best)
Xem thêm
Chiếc xe xanh