Phát minh cảm biến cơ thể "không đau" nhờ dây leo

Các cảm biến cơ thể kiểu cũ có thể khiến bạn bị đau! Và có một phát minh mới có thể đo được nhịp tim của bạn mà không gây hề hấn gì. Và phát minh đó bắt nguồn từ... các dây leo.

HTV (Theo Nature knows best)
Xem thêm
Chiếc xe xanh