Phát huy vai trò của lực lượng Dân quân tự vệ

Trong cuộc chiến chống COVID-19, lực lượng dân quân tự vệ luôn tích cực, đi đầu và có nhiều đóng góp trong các mặt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức