Phát huy vai trò các cơ sở tôn giáo trong bảo vệ môi trường

Tình hình vệ sinh môi trường quận Thủ Đức đã có nhiều cải thiện, số mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường đã được hình thành và phát huy hiệu quả.

Trung tâm Tin tức