Phát huy ứng dụng trực tuyến trong cải cách hành chính

Là đầu tàu kinh tế xã hội của cả nước, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính đã và đang được TP.HCM đẩy mạnh trong thời gian qua.

Trung tâm Tin tức