Phát hiện thêm chủng HIV mới sau gần 20 năm

Cùng với sự tiến bộ của y học thế giới, sau gần 20 năm, nhóm khoa học người Mỹ đã phát hiện một chủng HIV mới gây suy giảm miễn dịch ở người.

Trung tâm Tin tức