Phát hiện tế bào ung thư "bất tử" nhờ vitamin C

Các tế bào ung thư có thể tự đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và trở nên "bất tử" nhờ hấp thụ vitamin C. Đây là phát hiện được nhóm các nhà khoa học Chile công bố.

Trung tâm Tin tức