Phát hiện mới về sao Kim

Sau 15 năm quan sát, các nhà nghiên cứu từ Đại học California, Los Angeles (Mỹ) cho biết một ngày trên sao Kim – tức thời gian hành tinh quay một vòng quanh trục bằng khoảng hơn 240 ngày, tức là bằng 2/3 độ dài một năm thiên văn trên Trái Đất.

Nguồn: Trung tâm Tin tức