Phát hiện khảo cổ mới củng cố giả thuyết về người Neanderthal

Một phát hiện về người cổ đại Neanderthal hàng chục ngàn năm trước củng cố giả thuyết rằng, giống người đã tuyệt chủng này đã có hình thức tương tác trong cộng đồng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức