Phát hành bộ tem "Chung tay phòng, chống dịch COVID-19"

Bộ tem “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” do Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện đã chính thức được lưu hành trên toàn quốc.

Trung tâm tin tức