Phát hành bộ tem 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

Tem kỷ niệm này do họa sĩ Tô Minh Trang và Phạm Trung Hà (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế và được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 12/9 đến ngày 30/6/2023 với giá 4.000 đồng/tem.

Nguồn: Trung tâm Tin tức