Phát động toàn dân tập bơi, phòng chống đuối nước

UBND quận 3 (TP.HCM) đã phát động phong trào toàn dân tập bơi, phòng chống đuối nước. Qua đó, tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, nâng cao sức khỏe, cho trẻ em và cho cộng đồng.

Trung tâm Tin tức