Phát động giải thưởng Công nghệ Thông tin - Truyền thông TP.HCM lần thứ 11/2019

UBND TP.HCm tiếp tục phát động giải thưởng Công nghệ Thông tin - Truyền thông TP.HCM lần thứ 11/2019 với chủ đề "Hành trình vươn tới một đô thị thông minh".

Trung tâm Tin tức