Phát động "Chương trình khởi nghiệp Mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên"

Phát biểu tại lễ phát động "Chương trình khởi nghiệp mỗi xã một sản phẩm" trong thanh niên, sinh viên vừa diễn ra tại Đại học Nông lâm TP.HCM. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến dự.

Trung tâm Tin tức