Pháp xử lý vụ chìm tàu container Grande America

Đến tối qua, chính quyền Pháp vẫn đang nỗ lực xử lí vụ tràn dầu sau khi tàu container Grande America của Italia. Tàu bị nhấn chìm dưới Đại Tây Dương khi đang di chuyển từ Hamburg đến Casablanca.

Trung tâm Tin tức