Pháp: Tuyên bố chung G20 phải đề cập đến thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris

Pháp sẽ không chấp thuận bản tuyên bố chung của G20 nếu nội dung không đề cập đến thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris - theo tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron.

Trung tâm Tin tức