Pháp: Thủ đô Paris tiếp tục bị ảnh hưởng do đợt mưa lớn nhất trong 50 năm qua

Đợt ngập lục nghiêm trọng tiếp tục ảnh hưởng đến thủ đô paris của Pháp, nước lũ có dấu hiệu rút dần nhưng sông Seine vẫn tràn bờ.

Trung tâm tin tức