Pháp: Ngày không xe hơi lần 6

Hôm qua, các tuyến đường nổi tiếng nhất Thủ đô Paris trở nên vắng lặng vì không có bất kì loại phương tiện có động cơ nào lưu thông

Trung tâm Tin tức