Pháp kết thúc sứ mệnh đồng Franc châu Phi nhiều tranh cãi

Pháp vừa chính thức phê chuẩn kết thúc sử dụng đồng Franc châu Phi CFA, dù vậy, nước này không từ bỏ các cam kết tài chính với châu Phi giữa lúc châu lục này gặp khó khăn trong đại dịch.

Trung tâm Tin tức