Pháp: Huyền ảo lễ hội ánh sáng Lyon

Lễ hội ánh sáng đã khai mạc tại thành phố Lyon. Lễ hội dự kiến thu hút 2 triệu người tham quan.

Trung tâm Tin tức