Pháp: Đường sắt đình công, hàng triệu người ảnh hưởng

Ngày 8/4, hàng triệu người tiếp tục bị ảnh hưởng khi đợt đình công thứ 2 của nhân viên công ty đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) đã bắt đầu từ 19g ngày 7/4. Đợt đình công này sẽ kéo dài hết ngày 9/4. Chỉ có 1 trong 5 tàu cao tốc TGV và 1 trong 3 tàu liên vùng hoạt động.

Trung tâm Tin tức