Pháp, Đức thống nhất ứng phó tình trạng giảm tốc của kinh tế toàn cầu

Pháp và Đức đã nhất trí về một chiến lược chung nhằm đối phó với tình trạng giảm tốc kinh tế toàn cầu trong thời điểm xuất hiện những căng thẳng thương mại quốc tế.

Trung tâm Tin tức