Pháp: Đình công tiếp tục gây xáo trộn giao thông công cộng

Giao thông công cộng tại Pháp tiếp tục bị xáo trộn trong ngày thứ ba (10/12) - sau sáu ngày dài đình công - đặc biệt là tại thủ đô Paris.

Trung tâm Tin tức