Pháp điều tra vụ rò rỉ hồ sơ y tế

Tại Pháp, giới chức nước này thông báo đang bắt đầu tiến trình điều tra vụ rò rỉ dữ liệu y tế của gần 500.000 người, bao gồm nhiều thông tin cá nhân quan trọng và tình trạng sức khỏe nhạy cảm.

Trung tâm Tin tức