Phản ứng sau khi Liên minh châu Âu chốt danh sách các vị trí chủ chốt

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã hoan nghênh thỏa thuận khi lần đầu tiên có hai vị trí lãnh đạo then chốt của EU được dành cho phụ nữ.

Trung tâm Tin tức