Phan Thanh Tùng - Người sáng lập tungtung.vn

Tungtung.vn là nền tảng đề thi trực tuyến giúp mọi cá nhân chia sẻ và phát triển kiến thức của mình. Sau 2 năm sử dụng, từ 2017, tungtung.vn đã thu hút 50 ngàn người sử dụng và được định giá là 2,5 triệu đô.

Ban Khoa giáo HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh