Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở: Các trường nghề gặp khó

Năm nay, việc phân luồng khó khăn hơn khi các em chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu và tiếp cận thông tin từ các trường.

Trung tâm Tin tức