Phần Lan giới thiệu tai nghe làm từ... nấm

Tác hại của các thiết bị điện tử tiêu dùng làm từ nhựa gốc dầu lên môi trường là không thể bàn cãi. Để hạn chế tác động tiêu cực này, các nhà khoa học Phần Lan vừa giới thiệu một phiên bản tai nghe, được làm từ vật liệu sinh học, trong đó có nấm.

Trung tâm Tin tức