Phạm Thanh - Quang Đăng: Chung một niềm tin chiến thắng

Thời gian này, việc áp dụng Chỉ thị 16 là vô cùng quan trọng, bên cạnh những nỗ lực không ngừng của Chính phủ, người dân cần nâng cao ý thức, đoàn kết và vững niềm tin cùng các cấp chính quyền để nhanh chóng đẩy lùi COVID-19.

Đài Truyền hình TP.HCM