Phạm Ngọc Hiền - Ngọc Lan: Hãy thông cảm và đoàn kết để chiến thắng

Trong thời gian khó khăn này, sự thông cảm và đoàn kết, cũng như ý thức của mỗi người sẽ góp phần lớn vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. Giờ đây, Chính phủ và nhân dân đang đồng lòng để có thể đưa cả nước sớm trở lại bình thường.

Đài Truyền hình TP.HCM