Phạm Hương hóa doanh nhân bảo vệ tê tê

Phạm Hương là một trong những đại diện của giới nghệ sĩ hoạt động tích cực trong việc kêu gọi người dân lên án nạn săn thú rừng quý hiếm, gần đây nhất là video clip bảo vệ tê tê của cô.

Trung tâm Tin tức