Origami - cầu nối giữa thiết kế và kỹ thuật

Origami là nghệ thuật xếp giấy truyền cảm hứng cho các kỹ sư tương lai trong việc thiết kế và xây dựng nên các công trình.

Trung tâm Tin tức