OPEC cân nhắc cắt giảm sản lượng

Các nước sản xuất dầu mỏ trên thế giới đang cân nhắc khả năng cắt giảm sản lượng dầu mỏ, vấn đề này sẽ được đưa ra trong cuộc họp giữa các nước OPEC sắp tới.

Trung tâm Tin tức