Ống Kính Thể Thao ngày 2/5/2019

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ 6 - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng