Ống Kính Thể Thao ngày 2/5/2019

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai - HTV7
23g - Chủ Nhật - HTV7
10g15 - Thứ sáu hàng tuần - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7