Ống Kính Thể Thao ngày 20/6/2019

Video Chương trình khác
20g35 - Thứ Năm - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
20g30 - Thứ năm - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7