Ống kính thể thao ngày 20/12/2018

Video Chương trình khác
22g45 hàng ngày - HTV9
20g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
20g - Chủ nhật hàng tuần - HTV2
20g30 - Thứ Sáu hàng tuần - HTV7