Ống kính thể thao ngày 20/12/2018

Video Chương trình khác
22:45 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
20g30 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020