Ống Kính Thể Thao ngày 18/7/2019

Video Chương trình khác
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
21g - Thứ Hai - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
10g15 - Thứ sáu hàng tuần - HTV7
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng