Ông già Noel thời COVID-19

Ông già Noel thời đại dịch vẫn đến mọi nơi phát quà cho trẻ em, mang đến niềm vui cho mọi người. Tuy nhiên, họ cũng không quên quy tắc phòng dịch khi cần xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm chủng đầy đủ trước khi bắt đầu công việc.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV