Olympic Tokyo 2020 vẫn diễn ra đúng kế hoạch

Phản ứng trước tin đồn thiếu cơ sở, đại diện Nhật Bản khẳng định sự kiện vẫn diễn ra và Ban Tổ chức sẽ thành lập lực lượng phản ứng song song để đối phó dịch bệnh.

Trung tâm Tin tức